Bar Software b.v.

E-mail: info@rsp-score.nl - Phone: +31 475 451 541

Home

RSP is het Roermond's Score Programma voor psychologische testen in de Geestelijke Gezondheidszorg, Ziekenhuizen en Verstandelijke Gehandicapten zorg. RSP richt zich op kwaliteit- en effectiviteitsverbetering binnen een instelling.

RSP zorgt dat testen aanzienlijk sneller gescoord kunnen worden (tot 80% sneller) met een veel lagere foutmarge. De 172 meest gebruikte testen binnen de ambulante en klinische praktijk zijn al standaard beschikbaar, inclusief alle testen aanbevolen door de GZ- en KP- opleidingsinstellingen. RSP biedt psycho-diagnostiek in de breedste zin van het woord.

Door bij aanmelding meteen te testen, kunnen cliënten heel gericht naar de juiste afdeling of zorgprogramma worden verwezen. De scoring is zo gedetailleerd, dat een psycholoog hiermee goed onderbouwd tot een effectief behandelplan kan komen. Door herhalingsmetingen (Effectonderzoek/Routine Outcome Monitoring) te doen, kan de behandelvooruitgang en het behandelrendement goed in kaart gebracht worden.

RSP maakt aan de hand van de de testresultaten een conceptrapport, waardoor een psycholoog sneller een eind-rapportage kan samenstellen.

Het management kan over statistiek beschikken van de afgenomen testen en kan hiermee de kwaliteit van de instelling aantoonbaar en bewijsbaar maken. Door koppeling met het statistische pakket SPSS kunnen deze gegevens met andere instellingen voor benchmarking worden vergeleken en aan een landelijke databestand worden gekoppeld.

In RSP worden databestanden met cliëntgegevens bijgehouden. Door de snelle en gebruiksvriendelijke koppeling met SPSS kan een grote variëteit aan onderzoeken worden gerealiseerd. Zo kan men bijvoorbeeld de effectiviteit van een groepsprogramma bepalen, kan er wetenschappelijk onderzoek worden gedaan of kunnen nieuwe normen worden ontwikkeld. Hierdoor wordt een stimulans gegeven om de kwaliteit van zorg van de instelling te verbeteren.

RSP biedt een oplossing voor een instelling om tot meetbare en bewijsbare kwaliteitsverbetering te komen.

RSP Web V1.1 Build 100212.1000 - Website by CoreLand